Brandbeveiliging

De allesomvattende service van passieve brandbeveiliging heeft zich bij Hanenberg vertaald naar een eigen afdeling Passive Fire Protection (PFP) met zeer vakbekwame en gespecialiseerde medewerkers. De combinatie van PFP en technische isolatie biedt vele voordelen voor de klant. Zo is Hanenberg in staat om het hele project voor zijn rekening te nemen: van ontwerp en productkeuze tot installatie en oplevering. Hanenberg: “Met PFP bieden we een extra aanvulling aan onze bestaande klanten. Zo draagt iedereen op zijn manier zijn steentje bij tot een mooie samenwerking, en is onze slogan dan ook niet voor niets ‘Samenwerken aan een betrouwbare en duurzame toekomst’!”

Meer over brandbeveiliging

Gezien Hanenberg oorspronkelijk gericht is op het isoleren van leidingwerk, focust onze brandpreventie-afdeling zich voornamelijk op doorvoeringen. Zo worden deze op zorgvuldige wijze afgedicht door vakkundige en ervaren medewerkers. Het type materiaal en de methode die we hiervoor gebruiken is afhankelijk van de specifieke situatie van de klant. Hiervoor baseren we ons op deskundig uitgevoerde testen die nagaan hoeveel minuten een bepaalde constructie bestand is tegen hevige hitte en brand. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat een brand zich snel kan verspreiden via deze doorvoeringen.

Nadat een project is afgerond is er nog de mogelijkheid tot een periodiek/jaarlijks onderhoud, waarbij we alle brandwerende constructies controleren en indien nodig repareren. Op deze manier voldoet de klant gegarandeerd aan de vereisten op vlak van brandveiligheid van de doorvoeringen. Bijkomend wordt er via ons digitaal logboeksysteem een vernieuwd logboek aangeleverd die de klant op zijn beurt kan doorspelen naar de betreffende instanties.

Allereest bieden we dezelfde kwalitatieve en professionele service als bij onze isolatiewerkzaamheden. We zitten samen met de klant om te kijken welke brandwerende oplossingen het meest optimaal van pas komen voor de specifieke situatie van de klant. Bovendien doen we er alles aan om de klant kwaliteit te leveren en streven we naar optimale klanttevredenheid.

Voor grotere projecten wordt er vooraf een detaildoorvoeringenboek ter beschikking gesteld. Hierin staan de doorvoeringen van desbetreffende installaties en welke materialen zullen worden gebruikt om deze brandwerend af te werken. Op deze manier kan de klant met de relevante instanties de nodige zaken afstemmen vooraleer er aan de werkzaamheden wordt gestart.

Tijdens het project kan de klant de voortgang opvolgen via ons digitaal logboeksysteem. Hierop kan de klant verschillende zaken raadplegen en opvragen om zowel tijdens als achteraf een duidelijk overzicht te krijgen van de geplaatste brandwerende oplossingen en welke materialen hiervoor gebruikt zijn.

Bij Hanenberg maken we gebruik van een geavanceerd digitaal logboeksysteem. Dit maakt het mogelijk om de voortgang van de bouw te volgen en specificaties van de materialen op te vragen. Door middel van stickers met QR-codes die op de werkzaamheden worden geplaatst, worden locaties op een plattegrond van de bouw gekoppeld met een bijhorende foto. Deze kunnen worden opgevraagd door de code te scannen of door in te loggen op het systeem. Ook kan de klant een logboek opvragen om aan te geven hoe brandveilig het gebouw is of om te gebruiken voor verzekeringsdoeleinden. Kortom, ons digitaal logboeksysteem maakt het gemakkelijk om op een efficiënte en nauwkeurige manier te monitoren wat er op de bouw aan brandwerende constructies is geplaatst.

Allereest draagt het bij aan de volledige brandveiligheid van een afdeling of gebouw. Door de doorvoeringen vakkundig en op deskundig geteste wijze af te dichten zorgen we ervoor dat een brand zich minder snel tussen verschillende ruimtes verspreid. Hierdoor krijgen alle aanwezigen voldoende tijd om op een verantwoorde manier de locatie of het gebouw te verlaten. Hoelang een bepaalde constructie bestand is tegen brand en de bijkomende hitte wordt bepaald aan de hand van deskundig uitgevoerde testen door geaccrediteerde organisaties. Vanzelfsprekend is het belangrijk de veiligheid van alle aanwezigen op de locatie te allen tijde te waarborgen. Wettelijk is het dan ook vereist om als een goede huisvader te zorgen voor de veiligheid van de medewerkers en alle andere aanwezigen. Bovendien stellen verzekeraars steeds meer eisen waar men aan moet voldoen op vlak van brandveiligheid, waaronder het brandwerend afdichten van doorvoeringen.

Vraag een offerte aan

Kwaliteit

Uitmuntende materialen met superieure montage.

Duurzaamheid

Verminder CO2-uitstoot, bespaar energie.

Service

Efficiënte en betrokken service voor tevreden klanten.