fbpx

Expert energie neutrale oplossingen

Energiebewust (ver)bouwen zorgt niet alleen voor een lage energierekening en veel comfort, maar heeft vooral tot doel zo weinig mogelijk beslag te leggen op het milieu. Denk aan CO2 reductie en minder gebruik van fossiele brandstoffen. Diverse projecten hebben al bewezen dat Hanenberg Isolatie een belangrijke speler is op het gebied van projecten met een energie neutrale doelstelling. Samen met gemeenten, bouwbedrijven en installateurs streeft Hanenberg Isolatie ernaar dat zoveel mogelijk gebouwen energieneutraal worden gemaakt. Door deze samenwerking ontstaat er meer beweging en bewustwording op het gebied van innovatie en duurzaamheid. De ambitie is dan ook om verder in te zetten op energie neutrale projecten in combinatie met energiebesparing.